MRPL2

NASOPHARYNX - IHC

? »
 

Antibody staining

Antibody HPA007455

 

Respiratory epithelial cells

High  
 
 
 

NASOPHARYNX - RNAseq

Pending RNAseq analysis