MRPL13

NASOPHARYNX - IHC

? »
 

Antibody staining

Antibody HPA060899

 

Respiratory epithelial cells

Medium  
 
 

NASOPHARYNX - RNAseq

Pending RNAseq analysis